Kulttuurivarttituokiot löytyvät nettikalenterista...

Kulttuurituokioiden aikataulut ja sisällöt ovat katsottavissa nettisivujemme ...


Kulttuurivarteille kiitettävä arvosana

Tuokiot ovat olleet myös haluttuja ja ikäihmisiltä kerätty palaute on ollut myönteistä ...


Kulttuurituokioissa
43 534 osallistujaa kuutena ensimmäisenä toimintavuotena

Ikäihmisille suunnattu kulttuurivarttitoiminta on kuuden ensimmäisen vuotensa aikana saavuttanut suuren suosion...